Algemene Voorwaarden trainers

1-Contracten

2-Voorwaarden van de contracten met de trainers

3- Voorden van de gemaakte contracten met de vereninging/club

1

De getekende contracten zijn geldig volgens de Nederlandse wetgeving.Tekent een trainer een contract voor een langere periode dan wordt dit duidelijk vermeld dat het afwijkt van de eerdere gemaakte afspraken.

2

Alle voorwaarden die in het contract zijn opgenomen; ook hier geld de wettelijke norm .

3

De getekende contracten zijn geldig volgens de Nederlandse wetgeving.Tekent een VERENIGING/CLUB een contract voor een langere periode dan wordt dit duidelijk vermeld dat het afwijkt van de eerdere gemaakte afspraken.