vereniging

De vereniging

Geacht bestuur,

Met dit schrijven willen wij uw aandacht vestigen op een digitale en organisatorische innovatie in de tennissport.

In het werkveld van de tennistrainer bemerken wij (te) vaak dat trainers veel tijd kwijt zijn met het uitvoeren van administratieve taken.

Tezamen met relatief lage netto verdiensten, draagt dit ertoe bij dat de motivatie en het plezier bij de uitoefening van het beroep van tennistrainer in het gedrang komen.

Om hier verandering in te brengen en de tennissport beter te maken, hebben wij een online platform ontwikkeld om tennisvereniging, trainer en leerling op een slimme manier met elkaar te verbinden.

Zodat er voor iedereen meer tijd overblijft voor onze gedeelde passie: het spelen van tennis. Met dit vernieuwende concept zorgen wij ervoor dat alle partijen profiteren (zie bijlage).

Kortom: ‘a whole new ballgame’.

Wie zijn wij?

TennisTrainerNext verbindt tennisvereniging, trainer en leerling. Via een uniek online portal met abonnement. TTnext ontzorgt en bespaart tijd. En alle partijen profiteren daarvan.

TennisTrainerNext is een tennisschool voor zelfstandige tennistrainers, die tennisvereniging, trainer en leerling met elkaar verbindt d.m.v. een uniek online platform met abonnement.

Onze visie is dat door het wegnemen van administratieve taken bij de trainer er meer tijd en energie overblijft om te focussen op de kernactiviteit van het lesgeven en ondersteuning bij clubactiviteiten.

Tevens is ons uitgangspunt dat trainers loon naar werken moeten krijgen. Met dit concept kunnen wij tennistrainers aanmerkelijk betere verdiensten geven dan bijvoorbeeld in loondienst bij een tennisschool.

Portal

Het online platform dat wij hebben ontwikkeld is volledig geautomatiseerd. Inschrijvingen en betalingen worden direct afgehandeld in het systeem.

Ook het maken van de planning en het factureren kost hiermee nauwelijks nog tijd en er zal geen discussie ontstaan over de juistheid.

Het platform biedt transparantie voor alle partijen. Ook heeft u als club niet langer een debiteuren- en crediteurenadministratie voor het innen van trainingsgeld.

Voordelen

Als een trainer onverhoopt geblesseerd raakt of langere tijd uit de roulatie is door ziekte, kan dit organisatorisch en financieel zorgen opleveren, voor zowel vereniging als trainer.

Bovendien dient geschikte vervanging te worden gezocht voor het voortzetten van de trainingen.

Door het uitgebreide netwerk van TTnext kunnen wij gemakkelijk zorgen voor vervanging en zullen wij optreden als partner in werving en selectie van tennistrainer(s).

Tenslotte faciliteert TTnext bij diverse activiteiten, waaronder, ledenwerving en sponsoring. Daarbij zijn wij flexibel om maatwerk te leveren voor tennisverenigingen indien daar behoefte aan is.

Interesse?

Hebben wij uw interesse gewekt en wilt u meer weten over de mogelijkheden die het platform en onze organisatie voor uw vereniging kan bieden?

Mail of bel ons en dan maken we graag een afspraak met u.

Met vriendelijke groet,

Olle en Jan Willem

☎

   06-37175159

📧   info@tennistrainernext.nl

voordelen

  • Profiteert van een volledig geautomatiseerd facturatie-boekhoudsysteem
  • Werkt met beter gemotiveerde trainers met meer tijd voor de leuke aspecten van het trainen
  • Heeft een zeer duidelijk overzicht op de planning en het rooster v d trainers
  • Wordt ondersteund door TTNEXT bij ledenwerving en clubactiviteiten

kosten en voorwaarden

hoe werkt het?

Comments (1)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *